POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Enduo AB samlar in om dig som kan komma exempelvis från våra webbplatser (inkluderat sociala nätverk), elektronisk post, telefon, från tredje part och från allmänt tillgänglig information, samt i övriga kontakter med oss och tredjepartsleverantörer, som vi har ett förmedlingsavtal av biljettförsäljning med.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

PERSONUPPGIFTER

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Det är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik.

HUR VI HÄMTAR IN PERSONUPPGIFTER FRÅN DIG

Vi kan hämta in olika typer av personuppgifter från dig på olika sätt och vid olika tillfällen såsom när du köper biljett, besöker eller engagerar dig med oss på våra webbplatser.

Vi hämtar in information:

Direkt från dig när du t.ex. köper biljetter, skriver till oss via formuläret på vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling eller registrerar dig för ett stammiskort.

Genom din användning av våra webbplatser. Vi använder oss av olika spårningsverktyg, som browser cookies, på vår webbsida för att kunna förbättra funktionalitet och samla in information om din användning. Om du vill veta mer om detta, kan du läsa hela vår cookiepolicy här.

Från våra evenemangspartners såsom auktoriserade biljettförmedlare, arrangörer och medarrangörer, artister, agenter samt evenemangslokaler. Informationen kan inkludera t.ex. relevanta kontaktuppgifter som behövs för informationsutskick om arrangemang eller uppgifter som kan användas i marknadsföringssyfte.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR OM DIG OCH VARFÖR

Vi hanterar olika typer av personuppgifter om dig beroende på om du är biljettköpare, eller nyhetsbrevsprenumerant. I regel hanterar vi inte mer information än det som behövs för att kunna fullborda våra åtaganden gentemot dig. I de fall vi samlar in uppgifter i marknadsföringssyfte gör vi det för att kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden; du ska alltid kunna aktivt välja att delge oss dessa och du har rätt att avsluta sådana kommunikationer när som helst.

Som konsertbesökare och biljettköpare:

När du köper biljett via en auktoriserad biljettförmedlare till ett evenemang som vi arrangerar kommer det samlas in personuppgifter som gör det möjligt för biljettförmedlaren och oss att leverera det du har betalt för.

Enduo AB har ingått ett förmedlingsavtal med Nortic där de agerar biljettförmedlare till Enduo AB´s egen biljettförsäljning. Det betyder att Nortic ansvarar för biljettförsäljning genom sina egna försäljnings- och distributionsnätverk, exempelvis Eventim.se, och är därmed personuppgiftsansvariga för biljettköpen.

1.Det vi kan komma att samla in från Nortic

Namn, e-post, telefonnummer, födelsedag, behörighet till nyhetsbrev, behörighet till evenemangsinformation, kön, intressen (kategori av arrangemang), beställningsinformation, internetbeteende, tillgänglighetsbehov, samt uppgifter om din köphistorik, t.ex. biljettyp, pris och varukategori.

1.Det vi sparar och hur vi använder det

Vi lagrar inga personuppgifter associerade med biljettköp hos Nortic , men har tillgång till dem för att kunna hjälpa dig som kund. I vissa fall lagras ovannämnda personuppgifter i vår egen databas för databehandling för Enduo AB´s egna syften, däribland men inte begränsat till:

•Identifiering av dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll

•Förmedling av eventuella tilläggstjänster

•Meddela dig (via, e-post, telefon eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar för arrangemanget, t.ex. vid flytt, förseningar eller om arrangemanget ställs in

•Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

•Anpassa användargenererad information, d.v.s. innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar i samband med anmälan till tävlingar eller nyhetsbrev, t.ex. via e-post

•Ta fram statistik över inköp av varor och tjänster, i syfte att förbättra våra egna tjänster

1.Hur länge vi sparar uppgifterna vi har fått från Nortic

Personuppgifter knutna till ett evenemang som lagras hos oss i kommunikationssyfte, raderas från våra servrar senast 30 dagar efter att evenemanget ägt rum eller skulle ha ägt rum om det blir inställt.

Personuppgifter som har samlats i marknadsföringssyfte lagras tills du väljer att avregistrera dig från våra kommunikationer.

Ibland arrangerar vi evenemang där biljetter säljs via en annan biljettförmedlare än Nortic, t.ex.

när vi gör ett evenemang tillsammans med en annan arrangör eller i en annan lokal med annat biljettsystem. I dessa fall, som ovan, kan vi komma att få kontaktuppgifter till dig för att kunna underrätta dig med viktig information rörande evenemanget samt uppgifter som kan användas i marknadsföringssyfte. Efter genomfört arrangemang raderas icke-marknadsföringsrelaterade kontaktuppgifterna från vår databas.

Vid arrangemang med extern arrangör och annan biljettförmedlare än Nortic kan vi också komma att begära kontaktuppgifter till dig som biljettköpare om vi behöver förmedla viktig information rörande evenemanget hos oss. Dessa raderas också efter genomfört arrangemang.

OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också komma att samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator med information. Det kan vara uppgifter som gör att din upplevelse på webbplatsen förbättras när du besöker den flera gånger. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies accepteras.

Enduo.se använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webb och för att hjälpa oss att utveckla och förbättra upplevelsen på vår sida. För mer utförlig information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med vårt avtal med dig som kund. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Personuppgifter som har samlats i marknadsföringssyfte lagras tills du väljer att avregistrera dig från våra kommunikationer.

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Enduo AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till våra evenemangspartners.

Detta sker: 1) när våra evenemangspartners behöver kontaktuppgifter för att kunna förmedla viktig information rörande ett evenemang du köpt biljetter till.

2) om du har godkänt att få marknadsföring från oss och våra evenemangspartners.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Enduo AB´s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi utbildar ständigt vår personal så att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

•Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

•Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

•Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

•Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.